Samenwerking met VNG

 

Samenwerking met VNG

 

In samenwerking met de VNG bieden wij diverse diensten aan

Starten met het omgevingsplan op basis van VNG instrumentarium

 Deze training is gericht op het omzetten van het tijdelijke omgevingsplan naar een omgevingsplan nieuwe stijl: een plan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Dit omvat informatie over het ontwerpen van een omgevingsplan en antwoorden op vragen over het Casco, de staalkaarten, het annoteren en het overgangsrecht. De training is door het programmateam van de VNG ontwikkeld en overgedragen aan onder meer GemeenteDSO.

vng-logo
vng-logo-2

Een omgevingsplan in 1 dag

Opstellen 'start-omgevingsplan'

Samen met VNG Connect hebben wij een unieke masterclass ontwikkeld! De deelnemers aan deze masterclass doorlopen in 1 dag alle essentiële processen om te komen tot onderwerpen die als basis gelden voor een aangesloten omgevingsplan. Een ‘basis-omgevingsplan’ kan voor een klein gebied bepaald worden en is hiermee technisch correct, heeft een volledige inhoudsopgave en bevat een selectie van meest belangrijke regels. Dit kan als de basis dienen voor het maken van een integraal en compleet omgevingsplan voor het hele ambtsgebied

.

.

Overige samenwerking

Als GemeenteDSO delen wij onze ervaringen met de VNG. Hierdoor ontstaat een wisselwerking voor het opbouwen van kennis en ervaringen. Bijvoorbeeld met onderwerpen als het casco voor het omgevingsplan, de staalkaarten en een gebiedsgerichte aanpak. Daarmee dragen we bij aan het succesvol implementeren van de nieuwe wet. 

header-LR

© Copyright  GemeenteDSO®