GemeenteDSO Uw partner bij de implementatie van de Omgevingswet.


GemeenteDSO Uw partner bij de implementatie van de Omgevingswet.

Wij helpen gemeenten om aan te sluiten op de landelijke voorziening.

Wat is GemeenteDSO? 

 

Wat is GemeenteDSO? 

 

GemeenteDSO is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen Royal HaskoningDHV, IDgis en Value&Result’. Vanuit de opgaven van koploper gemeente Rijssen-Holten is GemeenteDSO ontstaan als een multidisciplinaire dienstverlener op het gebied van de Omgevingswet. Wij helpen gemeenten om de transitie naar de Omgevingswet en het DSO-LV te realiseren. We werken daarbij vanuit de 3 aandachtsgebieden teksten, kaarten en regels, die tezamen een integrale oplossing vormen om uw gemeente aan te sluiten op de landelijke voorziening.

Teksten

Juridiche teksten

Structureren, uitwerken en annoteren van omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Kaarten

kaartjes

Duiden van locaties door middel van kaarten. Maken van de geografie van de Omgevingswet besluiten en het eenvoudig raadplegen daarvan.

Regels

Regelbeheer

Maken en beheren van toepasbare regels en deze in combinatie met de juridische regels beschikbaar stellen voor hergebruik.

Interview Gemeente Almelo over samenwerking met GemeenteDSO

Bekijk het interview met de Gemeente Almelo, over hoe zij samen met GemeenteDSO werken aan een start-omgevingsplan. Het volledige interview vind je hier.

Wat is de scope van GemeenteDSO?

GemeenteDSO heeft de kennis, kunde en tools in huis om uw gemeente bij het gehele traject te begeleiden, dus: 

+  Van plan tot publicatie

+  Van idee tot aanvragen/melden

GemeenteDSO heeft de kennis, kunde en tools in huis om uw gemeente bij het gehele traject te begeleiden, dus: 

+  Van plan tot publicatie

+  Van idee tot aanvragen/melden


© Copyright  GemeenteDSO®